Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

Yenilebilir enerji doğada dönüşüm halinde ve sürekliliği olan çevreye yenilenemez enerjide olduğu gibi karbon salınımı yapmayan çevre dostu yeşil enerji kaynağıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları sırasıyla güneş, rüzgar, jeotermal, biokütle, biogaz, gel-git, su (hidrogüç) ve hidrojen başlıca önemli enerji kaynaklarıdır. Ülkelerin bu kaynakları kullanımı sahip oldukları özelliklere göre çeşitlilik gösterir.

Örneğin güneşlenme süresi ve ekvatoral kuşağa yakınlığı güneş enerjisi potansiyelini, yer şekil ve dağ oluşumunun yaşı jeotermal enerji potansiyelini, yamaç ve hava koridorları rüzgar enerjisi potansiyelini, sahip olduğu akarsu havzaları hidrogüç enerjisinin potansiyelini belirlemede önemli yer tutar.

Ülkemiz için düşünüldüğünde orta kuşakta yer alan ülkemiz güneşlenme süresi olarak bir çok avrupa ülkesinden daha avantajlı bir jeopolitik konuma sahiptir. Karadeniz de 200 metre ve derinlikleri zengin hidrosülfür yataklarınım bulunması, bio kütle ve hidrojen enerjisi potansiyeli açısından bir hazine niteliği taşımaktadır. Doğu ve Güney doğu Anadolu bölgesi yükselti seviyesiyle sahip olduğu akarsu debisi ile hidro güç potansiyelini oluşturmaktadır. Ülkemizin dağ oluşum yapısının genç olması Doğu ve İç Ege Bölümünde zengin jeotermal kaynakları beraberinde getirmektedir.

  • Ülkemizde güneş enerjisinden yararlanması yaygın olarak güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünde kullanılır. Elektrik enerjisine dönüşüm yapan güneş pili kullanımı ise elektriğin götürülmesinde güçlük yaşanan noktalarda trafik ikaz ışıklarının kullanımı olmak üzere dar bir kullanım sahasına sahiptir.
  • Bio kütle kullanımı taşrada hayvancılığın yaygın olduğu doğu anadolu bölgesinde yaygınlık göstermektedir.
  • Bio gaz kullanımından yüksek potansiyeline rağmen yeteri kadar yararlanmıyan ülkemizde, devlet teşviki ile elektrik üretimi yapılmaya İç Anadolu bölgesinde başlanmıştır.
  • Rüzgar enerjisi Kuzey Ege ve Trakya’da yaygınlık göstermektedir. Kurulan rüzgar tirbünleriyle elektrik üretimi yapılmaktadır.
  • Hidro güç enerjisi ülkemizde yatırım yapılan en önemli yenilenebilir enerji sekrörüdür. Atatürk ve Keban barajlarından sağlanan elektrik enerjisi üretimi ülkemizin önemli enerji kaynakları arasınsa yer almaktadır
  • Jeotermal enerji ise Doğu Ege’de sadece ısı enerjisine dönüşümüyle dar bir kullanım alanına sahip olup yatırım bekleyen diğer bir yenilenbilir enerji grubudur.

Ülkemizin yüksek potansiyeline rağmen yenilenebilir enerjiden yeteri kadar faydalanamamaktadır. Yenilenemez enerji gruplarının çevreye açtığı olumsuz koşullar, karbon salınımı ve beraberinde getirdiği küresel ısınma dünyayı tehdit ettiği düşünüldüğünde termik santrallere yapılan yatırımlardan daha fazlasının bu enerji dalına yapılması tüm dünya için alınacak en doğru ve gerekli önlemdir.

Bilgin Dede

Bilgin Dede

Dede bir zamanlardın çiçek çocuğu, Woodstock' da geçmiş gençliği.. Boş vakitlerinde vikipedi okur.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir