Watson ve Davranışcı Kuram

Davranışçı Kuram

Davranış; organizmanın belli bir durumda yaptığı tepki ve hareketlerine verdiği isimdir. Amerika’da 1912 yılında yapısalcı yaklaşıma (içe bakış psikolojisine) bir tepki olarak Watson tarafından kurulmuştur. Psikolojiyi tamamen deneylere dayandırmaya çalışan bir yaklaşımdır. İçe bakış yönteminde “düşün ” yerine; “davran” ve daha sonrasında “bırak kasların hareket etsin” sloganı yer etmiştir.

İnsanın çocukluğundan itibaren çevresindeki belli uyarıcılara belli tepkilerin birleşmesi sonucu koşullanma yoluyla, uyarıcı-tepki bağlarının birbirleri üzerine dizilmesiyle davranışların meydana geldiğini savunmuştur. Watson “İnsanlar doğmaz yaratılırlar, bir başka deyişle bir bebek koşullanma yolu ile trapezci, müzisyen, suçlu haline getirebiliriz” demiştir.

Davranışçı Öğrenme Kuramları

  • Davranışçı yaklaşıma göre kanıtlanamayan, ölçülüp değerlendirilemeyen hiçbir yaklaşımın değeri yoktur.
  • Davranışçılar organizmada meydana gelen tepkilerde çevresel faktörlerin önemini vurgularlar.
  • Davranışçı yaklaşım eylem ve davranış üzerinde odaklaşmaktadır.
  • Bu kuramcılara aynı zamanda uyaran-tepki kuramcılar da denir.

Davranışçı Yaklaşımın Sınırlılıkları

Davranışçı yaklaşıma dayalı davranış değiştirme programları, özellikle ilköğretim okullarının birinci basamağında etkili olmakla birlikte bazı sınırlılıkları vardır. Bunlar aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1. Davranış değiştirme programlarının etkili olabilmesi için, çok iyi hazırlanması ve uygulanması gerekir. Uygulama sürecinde davranışlar izlenmez ve kayıt edilmezse sonuç alınamaz. Kuşkusuz tüm bu işlemler zaman alıcıdır. Öğretim yükü ağır olan öğretmenler bu tür programları uygulamayı göze alamamaktadır.

2. Davranış değiştirme programları öğrencilerin dıştan pekiştirmeleri ilkesine dayanır. Ancak bazı araştırmalar çok fazla dıştan pekiştirmenin ahlak gelişimini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

3. Öğrenciler dıştan pekiştirilerek yapılan çalışmaları önce ilginç bulmaktadırlar, ancak giderek yapılan iş ilginç gelmemekte ve performans düşmektedir.

Eğitimci

Eğitimci

Eğitim - Öğretim dünyasından haberler.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir