Türkiye’de Radyo Tarihi

Radyo Nedir?

Radyo; görüntüsüz olarak frekans dalgalarıyla hizmet veren ve hemen her evde bulunan, televizyondan önceki en gelişmiş iletişim aracı, teknolojik alettir.

Türkiye, radyoculuk alanında diğer ülkeleri yakından takip etmiş diğer birçok teknolojik alan gibi geri kalmamıştır. Radyoculuğun Dünya’da başlamasındna çok kısa süre sonra, birkaç yıl içerisinde radyo Türkiye’ye gelmiş ve 1927 yılında ilk radyo yayını yapılmıştır.
Radyoculuk Türkiye’de devletin oluşturduğu değil İş Bankası, Anadolu ajansı gibi kuruluşların oluşturduğu “şirketleşmiş” yayın olarak devam etmiştir.

Telsiz Telefon Türk A.Ş. Türkiye’de ilk yayını büyük İstanbul postanesinin kapısına yerleştirdiği verici ile insanlara müzik dinleterek başlatmıştır ve o tarihlerde (1927) radyoculuğun temelleri atılmaya başlanmıştır.

Bugün radyoculuk, yalnızca belli şirketlerin elinde bulunan değil; çok fazla kanal seçenekli hâlde, her türlü programın yer aldığı bir olgu hâline gelmiştir ve arabalar/telefonlar gibi teknolojik aletlere kadar girmiştir.

Zaman zaman iktidarın eline geçen radyoculuk özellikle savaş yıllarında çok fazla duyuruda bulunmuş, tarafsızlığını vurgulamıştır. Ancak belli dönemlerde siyasî güçlerin eline geçerek tamamen onlara yönelik çalışmalar yapmış, onların bir ayağı olarak hizmet vermiştir.

TRT’nin kurulmasıyla birlikte canlılık ve statü kazanan radyoculukta yurt dışı yayınları başlamış ve bu nedenle farklı dilli yayınlara geçilmiştir.

Bugün, özgür ve istediği yönde yayın yapan, her dilde, her düşüncede radyoya telefondan, bilgisayardan veya arabadan dilediğimiz her yerden ulaşabiliyoruz. Türkiye’nin yakından takip ettiği ve eksik yönlerinin bulunmadığı radyoculuk sektörü canlı tutulması gereken ve ardının bırakılmaması gereken bir meslektir.

Bilgin Dede

Bilgin Dede

Dede bir zamanlardın çiçek çocuğu, Woodstock' da geçmiş gençliği.. Boş vakitlerinde vikipedi okur.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir