Türkiye Tekstil Tarihi

Türkiye’deki tekstil üretimi tarihi her ne kadar Osmanlı Devleti dönemi ve Selçuklu döneminde başladı deseler de esas olarak bundan daha eski olarak Orta Asya’dayken yapılan ticari tekstil faaliyetleri resmi belgeler olmadığı için kesin bir şey söylenememektedir. Selçuklu devleti ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu’da üretilmiş tekstil ürünleri Avrupa’ya ulaşmış ve büyük beğeni toplamıştır. Avrupa’nın sanayi devrimi ile beraber teknolojiyi tekstil ürünlerinde kullanması ile beraber Türkiye’deki Tekstil üretimi tamamen durmuştur. Aslında endüstrileşen Avrupa ile beraber Türklerde sadece tekstil üretimi değil her sektör duraklama dönemine girmiştir.

Türkiye’nin yakın tekstil tarihi

Yakın tarihe bakacak olursak Cumhuriyet döneminde 1933’lerde kalkınma planları ile beraber ilk olarak tekstil sektörüne yatırım yapılmış ve birçok iplik, kumaş ve tekstil yan ürünleri üreten fabrikalar ve atölyeler kurulmuştur. Bu anlamda kurulan ilk fabrikalar Kayseri’de Sümerbank ve Bursa’da kurulan merinos tekstil fabrikalarıdır. Türkiye’nin bu tekstil atılımında kurulan fabrikalarda çalışacak olan işçiler yeterli donanım ve kalifiye konusunda az olduğu için çalışacak elemanların birçoğu yurt dışında eğitim görmüştür. Türkiye’de kurulan tekstil fabrikalarının genç cumhuriyet için çok önemli bir yeri vardır.

Bu fabrikalar sadece bulundukları bölgede istihdam sağlamakla kalmaz, yan ürün üreten bir çok atölye kurulmasını sağlamış ve bulundukları şehrin sosyal yaşamını değiştirmiştir. Günümüze değin çok iyi bir atılım sağlamış olan tekstil sektörü 1972’de Bursa’da kurulan Tekstil Araştırma ve Eğitim Merkezi ile AR-GE alanında da çalışmalarını sıklaştırmıştır.

Bilgin Dede

Bilgin Dede

Dede bir zamanlardın çiçek çocuğu, Woodstock' da geçmiş gençliği.. Boş vakitlerinde vikipedi okur.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir