Thorndike’ın Öğrenmeye İlişkin Temel Görüşleri – 3

Öğrenme Küçük Adımlarda Oluşur

Thorndike, problemi çözme süresi, ardışık denemelerin sonucunda yavaş yavaş kısaldığından öğrenmenin birdenbire iç görüsel bir şekilde değil, yavaş yavaş oluştuğuna karar vermiştir. Thorndike’a göre öğrenme, büyük atlamalardan çok, küçük sistemli adımlarla meydana gelir (Senemoğlu, 2005, sy:132).

Thorndike, problem çözme sürecinin organizmanın bir birini izleyen davranışları sonucunda ortaya çıktığını her adımda organizmanın çözüme biraz daha yaklaştığını ileri sürmektedir. Bu nedenle Thorndike’a göre, öğrenme birden bire içgörü kazanarak-kavrayarak ortaya çıkmaz, adım adım ortaya çıkar, Thorndike’a göre öğrenme doğrudandır ve düşünme ve akıl yürütme gibi dolaylı yollarla ortaya çıkmaz. Öğrenme denem yanılma yoluyla problemin çözümü sürecinde doğru adımların, doğru davranışların seçilmesi ve uyarıcı ile tepkinin-davranışın bağlanması işlemidir.

Thorndike’a göre ilişkilendirme sürecinde organizma-birey bazı başarılı tekrarlardan sonraki tekrarda daha uzun bir zaman harcamaktadır. Örneğin kafesin içine konulan kedi dışarıya çıkmak için ipi çekerek kapağı açmayı başardığı halde bir sonraki denemede tekrar ip çekerek kapağı açmak için bir Önceki başarılı davranış için harcadığı zamandan daha fazla zaman harcayabilmekte ve tekrar hedefe ulaştırmayan çeşitli başarısız davranışlar gösterebilmektedir. Bu durum. Örneğin kedinin ipi çekmeyi öğrenmesi, ip çekmekle kapağın açılması arasındaki ilişkiyi zekice kavramasına dayanmamaktadır. Burada öğrenme, ipi görmeyle onu çekme arasındaki bir uyancı tepki bağının adım adım zihinde oluşması (stamping-in) şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumu önce deneme-yanılma öğrenmesi (trial and error learning) olarak açıklamış, ancak daha sonra seçerek ve bağlantılandırarak (selecting and connecting) öğrenme olarak açıklamıştır. Hayvan, kutudan çıkmak ve yiyeceğe ulaşmak için muhtemel birçok tepki arasından uygun tepkileri seçmek durumundadır. Organizma, hedefe ulaşabilmek için doğru seçimleri yapmak durumundadır. Organizma, birden kavrama yerine doğru tepkileri derece derece seçmekte- oluşturmakta (stamping-in), yanlış tepkileri ise atmaktadır (stamping out) (Kaya,—, sy:347–348).

Eğitimci

Eğitimci

Eğitim - Öğretim dünyasından haberler.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir