Thorndike’in Öğrenmeye İlişkin Temel Görüşleri -1

Bu alt başlıkta bağlaşımcılık, seçme ve bağlama (deneme-yanılma) öğrenmenin adımlarla oluşması ilkeleri üzerinde durulmuştur.

Bağlaşımcılık

Bağlaşım, uyancı ve tepki arasında sinirsel bağın kurulmasına işaret etmektedir (Senemoğlu, 2005, sy:131).
Thorndike’ın kuramı bağlantıcı (connectionist) kuram olarak kabul edilmektedir. Çalışmalara hayvanlarda öğrenmeyi araştırmakla başlamış, daha sonra insanda öğrenme, sosyal psikoloji ve eğitim psikolojisi araştırmalarına yönelmiştir. Thorndike’ın öğrenme konusundaki çalışmaları ile Pavlov’un klasik koşullama konusundaki çalışmaları yaklaşık olarak aynı yıllara rastlamaktadır. Bir başka deyişle ile Pavlov ve Thorndike farklı koşullarda aynı konuyu çalışmışlar ve öğrenme sürecine birbirinden farklı açıklamalar getirmişlerdir.

Thorndike’a göre eğer organizma (öğrenen) analiz edilirse; tepkiler, tepkiye hazır bulunuşluk, tepkiyi kolaylaştıran koşullar, ket vurma ve tepkilerin yönleri arasında bağlantıların bulunduğu görülür. Eğer bütün bunların tam bir dökümünü çıkarabilirsek, insanın her gözlenebilir durumda, neler düşünebileceğini, insanı nelerin tatmin edebileceğini ve rahatsız edebileceğini tam olarak söyleyebiliriz. Öğrenme, zihinde bağlantının kurulmasıdır. Zihin insanın bağlantı sistemidir (connection system).

Thorndike öğrenme konusundaki çalışmalarında tavuk, köpek ve kedi gibi hayvanları kullanmış, özellikle kedilerle çalışmıştır. Öğrenme sürecini daha çok kafese kapatılan aç bir hayvanın (kedinin) kafesin dışına bırakılan yiyeceğe ulaşmak için gösterdiği davranışları gözlemleyerek incelemiştir. Kafeste kapalı olan kedinin görebileceği şekilde kafesin dışına yiyecek yerleştirilmiş ve kedinin yiyeceğe ulaşması için kafesin kapısını açması gereken bir deney düzeneği oluşturulmuştur. Kafesin kapısını açabilmek için kedinin bazen bir pedalı basması gerekmektedir, bazen ise kafesin kapısını açan mekanizmaya bağlı bir ipin çekilmesi gerekmektedir. Deney, kafese kapatılan kedinin kafesin kapısını açarak yiyeceğe ulaşması ile son bulmaktadır. Eğer kedi kafesin kapısını açamaz ise belirli bir süre sonra deney sonlandırılmaktadır. Deneyin bu şekilde düzenlenmesinin amacının deney sürecinde kafese kapatılan canlının gösterdiği davranışları ve davranışlarındaki değişiklikleri analiz etmek olduğu belirtilmektedir.

Thorndike sadece uyancı koşulları ve davranış eğilimlerini değil, aynı zamanda uyancı ve tepkiyi bir arada tutan şeyin ne okluğunu araştırmış ve açıklamaya çalışmıştır. Thorndike, uyancı ve tepkinin sinirsel bir bağla bağlandığını inanmaktadır. (Kaya, —, sy:346)

Eğitimci

Eğitimci

Eğitim - Öğretim dünyasından haberler.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir