Ösym Salon Başkanlarının Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

ÖSYM sınavlarının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için salon başkanlarının sınavdan önce, sınav esnasında ve sınav sonrasında yapacağı görevler ÖSYM sınav yönergesinde detaylı olarak belirtilmiştir. Salon başkanlarının görevlerini yerine getirirken bu hususları dikkate alması sınavın sorunsuz tamamlanması için oldukça önemlidir.

Salon Başkanlarının sınav öncesindeki görevleri nelerdir?

 • Sınavın başlamasından bir saat onbeş dakika önce görevli oldukları binalara giderek sınavda sorumlu oldukları salona ait aday kontrol listesini teslim almak,

 • Sınav gözetmeniyle birlikte sınav salonunun son bir kez kontrol edilmesini sağlamak,

 • Salon sıra numaralarını kontrol ederek sınav formuna uygunluğunu denetlemek, uygun değilse uygun hale getirilmesini sağlamak,

 • Salona alınmaya başlanan adayların yüzüne, giriş belgelerine, nüfus cüzdanı veya pasaportlarına bakarak aday kontrol listeleriyle karşılaştırmalarını yapmak,

 • Cep telefonu gibi elektronik cihazların ve çantaların sınav salonuna alınmasına engel olmak,

 • Her adayın kendi sırasında oturmasını sağlamak,

 • Sınavın başlamasına 30 dakika kala Bina Sınav Sorumlularına giderek Salon Sınav Evrakı Poşetini ve aday sayısı kadar kalem,silgi gibi malzemelerin bulunduğu paketi teslim almak,
 • Salon Sınav Evrakı Poşetini salona getirerek adayların önünde açmak,
 • Salon Aday Yoklama Listesinden isimleri okuyarak yoklama yapmak, sınava katılmayan adaylar için sınava girmedi kutucuğunu işaretlemek,

 • Adayların cevap kağıtlarını dağıtmak ve bunların kontrol edilmesini sağlamak,

 • Sınavda uyulacak kuralları yüksek sesle okumak,

 • Sınav kitapçıklarını poşetlerinden çıkarmadan saymak ve adaylara dağıtmak,

 • Soru kitapçıklarının hatasız olduğunu teyit ettirmek için kontrol ettirmek ve hatalı olanları Bina Sınav Sorumlularına iletmek,

 • Soru kitapçıklarının numarasını cevap kağıdına kodlatmak,

 • Soru kitapçıklarına aday isimlerini ve T.C Kimlik Numaraları ile salon numarasını kodlatmak,

 • Sınav başlamıştır uyarısını yaparak sınavı başlatmak,

Salon Başkanlarının sınav esnasında dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

 • Sınav salonunu dolaşarak adayların soru kitapçık numaralarını cevap kağıtlarına doğru yazdıklarını kontrol etmek, sonrasında salon görevlisi için ayrılan bölümü imzalamak,
 • Kimliklerinden şüphe duyulan adaylara sınav sonunda kendi el yazılarıyla kimliklerini açıklayan birkaç cümle yazdırıp imzalatmak, bu belgeyi salon sınav tutanağına eklenmesini sağlamak,

 • Başkasının yerine sınava girenleri salondan çıkarmak,

 • Salon sınav tutanağına sınava giren ve girmeyen adayları belirtmek,

 • Sınavı erken tamamlayan adayların sınav evraklarını masalarda bırakmamak,

 • Tüm adayların saati görememe olasılığını düşünerek on dakikada bir saati tahtaya yazmak,

 • Sınavın tamamlanmasına 30, 15 ve 5 dakika kaldığını adaylara hatırlatmak,

Salon Başkanları sınav tamamlandıktan sonra görevleri nelerdir? ;

 • Adayların soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını toplar

 • Toplanılan sınav evraklarını sayar

 • Sınav evraklarında adayların işaretlemesi ve yazması gereken kısımları kontrol eder

 • Cevap kağıtlarını sıra numarasına göre sıralar

 • Salon sınav tutanağını gözetmenlerle birlikte doldurur

 • Cevap kağıtlarını mukavva plakalar arasına yerleştirir ve üzerindeki etiketi doldurur, lastik bantla kapatarak cevap kağıtları paketi oluşturur

 • Cevap kağıtları dönüş poşetinin içine cevap kağıtları paketini, aday listesini varsa hatalı evrakları ve kopya tutanaklarını ekler ve poşeti kapatır

 • Soru kitapçıklarının tümünü ve cevap kağıtları dönüşüm poşetini salon sınav evrakı poşetine koyarak bunu da bantlar

 • Bina sınav sorumlularına teslim eder.

Ösym Salon Başkanı görev ücreti ne kadar?

Sınav salon başkanlarının bu görevleri için 139 lira ücret ödenmektedir.

Eğitimci

Eğitimci

Eğitim - Öğretim dünyasından haberler.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir