Grup Çalışmalarının Öğrenci Başarısına Etkisi

Grup çalışması neden önemlidir?

Bilgiye kaynaklarının çoğalması ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla birlikte geleneksel eğitim alışkanlıkları sona ermiştir. Okullar, yalnızca bilgi veren ve bunları ezberleten kurum olmak yerine çağın ihtiyaçlarına göre yeni hedefler belirleyen ve hedeflere uygun çalışmalar yapan modern kurumlar olmalıdır. Öğrencilere işbirliğini önemseyen, birlikte yaşama kültürünü geliştiren davranışlar kazandırmalıdır. Derslerde grup çalışmalarının yapılması bu amaca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Öğrenciler böylelikle toplumun bir parçası olduğunu kavrayacak aynı zamanda yardımlaşmanın önemini anlayacaktır.

Grup çalışmaları yapılırken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle öğretmenin çalışmadaki amacını iyi belirlemesi ve hangi davranışları kazandıracağını kesinleştirmesi gerekir. Öğretmen çalışmanın amacını ve istediği davranışları tam olarak açıklamalı, öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermelidir. Grupların belirlenmesi aşamasında öğrencilerin özelliklerini ve seviyelerini dikkate alması çalışmanın amacına ulaşması açısından önemlidir. Öğrencinin sevdiği grupta çalışacak olması, çalışmanın amacına ulaşmasını büyük ölçüde etkiler. Çalışma sırasında her öğrencinin grup için önemli olduğu, grubun bu parçalarla bütün bir başarı elde edeceği vurgulanmalı ve yapılan çalışmalar bu yönde motivasyon sağlanmalı. Sınıf mevcutlarına bağlı olarak kurulacak grupların yedi kişiden fazla olmamasına dikkat edilmeli.

Grup çalışmasının öğrenci başarısına katkıları nelerdir?

Öğrenciler, grubun bir parçası olduğunu ve ortaya çıkan başarıda katkısının bulunduğunu hissederse davranışı kalıcı hale getirebilir. Birlikte yaşama ve işbirliği yapma duygusu gelişir, sorumluluk almaktan korkmaz. Grup çalışmalarında ayrıca tartışma, araştırma, sorumluluk alma, kendini ifade etme, öğrenme sürecine aktif katılma gibi farklı davranışlar da kazanırlar.

Eğitimci

Eğitimci

Eğitim - Öğretim dünyasından haberler.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir