Geleceğin En Parlak Beş Mesleği

Bir zamanlar öğretmenlik, doktorluk en aranan mesleklerken teknolojinin gelişmesi ile değişen ihtiyaçlar yeni mesleklere ilgiyi de beraberinde getirdi.

Nanoteknoloji mühendisliği:Doğada bulunan hammaddelerin farklı yöntemlerle gereksiz maddelerinden ayrıştırılarak daha yüksek kalitede yeniden kullanılmasını sağlayan bir mühendislik dalıdır. Nanoteknoloji kullanılarak yüksek standartta malzeme üretmek ve ürünlerin dayanıklılığını arttırmak amaçlanır.

Biyokimya mühendisliği: Sağlık, beslenme, çevre ve biyoloji bilimleri konusunda araştırmalar yapan mühendisler bu bilim dalında yetiştirilir. Hastalıklara sebep olan mikroorganizmaları araştırmak, laboratuvar ortamında biyokimyasal buluşlar yapmak, gıdaların insan genetiğinde meydana getirdiği değişimler ile mikroorganizmaların insan sağlığında yarattığı etkileri incelemek gibi

Uluslararası finans uzmanlığı: Mali kurum ve kuruluşlar ile bankaların uluslararası finans hareketlerini yönlendirebilecek donanıma sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Ülkeler arası iktisadi ilişkiler bu alanda yetiştirilen uzmanlar tarafından yönlendirilir. Sektörde çalışacak kişilerin bilgisayar kullanımı ve yabancı dil alanlarında donanımlı olması gerekmektedir.

Mekatrorik mühendisliği: Mekatrorik;mekanik ve elektronik kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Bilgisayar yazılımı, makine ve elektrik-elektronik mühendisliklerini içine alan çok yönlü çalışma alanına sahiptir. Bu meslek dalı savunma sanayisi, tarım, madencilik, sağlık ve finans sektörlerinde faaliyet gösterecek bilgi ve beceriye sahip mühendisler yetiştirir.

Ergonomi mühendisliği: İnsanların çalıştığı ortama uyumunu hızlandırmak, çalışanları motive ederek verimliliği yükseltmek gibi temel hedefler benimseyen bir mühendislik dalıdır. Endüstri mühendisliğinin alt dalı olarak çalışmalar yapmaktadır. Ergonomi mühendisleri çalışılan ortamın kalitesini arttırmak, çalışanların motivasyonunu arttıracak fiziksel önlemleri almak, ortamın konforlu olmasını sağlamak gibi konularda çalışır.

Bilgin Dede

Bilgin Dede

Dede bir zamanlardın çiçek çocuğu, Woodstock' da geçmiş gençliği.. Boş vakitlerinde vikipedi okur.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir