Eğitim Yönetim Sistemi – LMS

Eğitim Yönetim Sistemleri, (Learning Management System, LMS) ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve tartışma, derslere kayıt olma, ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin dönüt sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi olanakların ağ üzerinden otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan yazılımlardır. Kısacası, eğitim yönetim sistemi, bir e – öğrenme platformunda tüm öğrenme etkinliklerinin yönetiminin gerçekleştiği bileşendir. Bu sayede, öğrenci ve eğitimler ile ilgili bilgiler kaydedilir, hangi dersin hangi öğrenci tarafından ne zaman alındığı görülür, test sonuçları saklanır, öğrenci sisteme tekrar giriş yaptığında sistem tarafından otomatik olarak tanınır.

Eğitim Yönetim Sistemleri bir eğitim portalı olarak da kullanılabilirler. SCORM (Sharable Content Object Reference Model) tarafından yapılan bir çalışma (2001), dünya çapında 434 farklı Eğitim Yönetim Sistemi tespit etmiştir. Hiç şüphesiz araştırmanın yapıldığı tarihten bu güne bu sayı artış göstermiştir. (Büyük firma ve üniversiteler kendi Eğitim Yönetim Sistemlerini geliştirmektedirler. Birçok kurum da kendi ihtiyaçlarına uygun Eğitim Yönetim Sistemini satın alma yoluna gitmektedir. )

Yeni yazılım dillerinin ve veri depolama yöntemlerinin keşfi ile Eğitim Yönetim Sistemleri 1999 yılında dünyada kendilerini göstermeye başlamışlardır. İlk Eğitim Yönetim Sistemi geliştiricileri, olanakları sınırlı ve birçok pahalı ayarlamalar gerektiren e-eğitim projeleri içerisinde yer alırken, bugün projeler, organizasyonlardaki eğitim ve çalışma insiyatiflerini birleştirme yoluna giderek tek bir yaygın altyapı oluşturmaktır. Sağlam bir Eğitim Yönetim Sistemi bir örgün eğitim kurumunun insan kaynakları, mali işler, öğrenci işleri ve diğer bölümleri ile ortak çalışabilir ve bu bölümlerdeki bilgisayar sistemleri ile bilgi paylaşımında bulunabilir. Böylece tüm uzaktan eğitim faaliyetlerinin temelini oluşturabilir.

Yukarıda kısaca değinildiği gibi Eğitim Yönetim Sistemlerinin en önemli özelliği kayıt tutabilmesidir. Bu özelliği sayesinde çok sayıda ve farklı rapor biçimini kullanıcılara sunabilir ve bu raporlar ile eğitim sürecinin tüm aşamalarını düzenli olarak takip edebilirsiniz.

Öğrencilere ilişkin raporlar alabilmek; bir öğrencinin gelişimini takip etmek ve herhangi bir aksama durumunda kendisine yardımcı olmak açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bahsedilen kayıtlar öğrencinin sadece LMS içinde yaptığı işlemleri değil, online içeriklerde gezinirken yaptığı işlemleri de içermektedir.

* Eğitim Yönetim sistemleri online ders içeriğine müdahale şansı vermese de online içeriklerin düzenlenmesinde aktif rol oynayan Eğitim İçerik Yönetim Sistemleri (Learning Content Management System, LCMS (CMS)) ile ortak çalışabilirler.

 Eğitim Yönetim Sisteminin Genel Özellikleri ve Sağladıkları

 • Güvenlik kontrolü
 • Online derslerin organizasyonu (bölümler ve bölüm dersleri şeklinde)
 • Derslerin otomatik takibi (alış sayısı, süresi vb)
 • Öğrenci kayıt işlemleri (ders alma, bırakma vb)
 • Öğrenciye ders verme işlemleri (manual veya otomatik olarak, çoklu kayıt vb)
 • Dersler ve öğrenciler ile ilgili çok sayıda rapor alabilme
 • Kullanıcı arayüzlerinin istenilen şekilde tasarlanması
 • Kredi kartı ödeme sistemlerine entegre edilebilmesi
 • Dinamik yetkilendirme
 • Sosyal etkileşim araçları
 • Raporları Microsoft Excel formatında alabilme gibi özellikleri vardır.

Bir LMS yazılımı örneği; ABlms Eğitim Yönetim Sistemi

ABlms, uzaktan eğitim projesi kapsamında çalışanlara, eğitim içeriklerini ve diğer eğitim materyallerini sunacak alt yapıyı, yani platformu oluşturan en önemli yazılımlardan biri olan Eğitim Yönetim Sistemi (Learning Management System) yazılımıdır. Türkiye’de en fazla kurumsal uygulama, tecrübe ve referanslarına sahiptir.

Enocta’nın en önemli ürünlerinden biri olan ABlms, kullanıcı kayıtlarını ve sisteme giriş çıkışları kontrol eden, asenkron eğitim içeriklerinin kullanıcılara ulaşmasını sağlayan ve gerekli takip ve raporlama hizmetlerini yürüten, ölçeklenebilir bir yazılımdır. ABlms, kurumsal uzaktan eğitim platformuna eğitimlerin eklenmesi, eğitimlerin çalışanlara ulaştırılması, uzaktan eğitim platformunda çalışanlar tarafından yapılan aktivitelerin, giriş-çıkış işlemlerinin, eğitim ve kullanıcı raporlarının listelenmesi ve eğitim ile ilgili tüm aktivitelerin bir veri tabanından tutulması, uzaktan eğitim aktivitelerinin yönetilmesi ve kontrolü gibi işlevleri yerine getirmektedir. Sistem öğrencilerin ve eğitim yöneticilerinin ders alma, ders atama, öğrenci takibi (ders alış zamanları, ders alış süreleri vb.) işlemlerini takip eder ve bunları hazır raporlar (veya sonradan tanımlanan raporlar) yardımıyla eğitim analizcilerine sunar. (Sisteme kayıt olduktan sonra, oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılabilir. )

LMS’i Tamamlayabilecek Farklı Sistemler Nelerdir?

 • İşletme Kaynakları Planlama (ERP)
 • Bilgi Yönetim Sistemi (KMS).
 • İçerik Yönetim Sistemleri (CMS)

Eğitimci

Eğitimci

Eğitim - Öğretim dünyasından haberler.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir