Comenius Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

Günümüzde hemen her alanda daha iyi imkanlara sahip olmak ve etkin bilgi alış verişi yapabilmek için uluslararası bazı projeler geliştirilmektedir. Comenius hizmet içi eğitim Faaliyetleri de bu kapsamda yapılan uluslararası bir proje olmaktadır.

Comenius programının amacı nedir?

Bu programın amacı; Avrupa genelinde yer alan ülkelerde eğitim alanında kaliteyi artırmak ve güçlendirmektir. Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen bir proje olarak dikkat çekmektedir. Bu programa 27 Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, İsviçre, Hırvatistan, Norveç ve Lihtenştayn dahil olmuştur. Böylece bu ülkeler arası öğrencilerin temel becerileri ve yeterlilikleri kazanarak kendilerini geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca eğitim personelinin de mesleki gelişimini sağlayarak daha kaliteli bir hizmet vermesi hedeflenmektedir. Avrupa ülkeleri arasında dil ve kültür alış verişi ile karşılıklı kalkınma sağlanmaktadır.

Comenius hizmet içi eğitim Faaliyetleri nelerdir?

Comenius hizmet içi eğitim faaliyetleri genel olarak şöyledir:

  • Okullar ile Öğretmen yetiştiren kurumlar arasında işbirliği ve karşılıklı değişim sağlamak. ( Bu amaç kapsamında karşılıklı yer değiştiren bireyler için kültür ve bilgi alış verişi olacaktır.)
  • En son ve en etkili olan eğitsel faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamak
  • İdarecilik alanında yeniliklerin ve iyileştirilmelerin getirilmesi
  • Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, okulda başarısız olma durumlarının ortadan kaldırılması ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin göz önünde bulundurularak eğitim olanaklarının sağlanması
  • Avrupa dillerinin öğretilerek dil kültürünün artırılması
  • Başta eğitim olmak üzere, sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel şartları daha az olanlara öncelik tanınması gibi durumlar Comenius hizmet içi eğitim Faaliyetleri kapsamında yer almaktadır.

Eğitimci

Eğitimci

Eğitim - Öğretim dünyasından haberler.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir