Bilgiyi İşleme Kuramının Sınıfta Uygulanması

 

İlke

Örnek

 • Öğrencilerin dikkatini çekme

 • Başlamaya hazır olduğunuz zaman, başlayacağınıza işaret edecek ipuçları kullanabilirsiniz.

 • Sınıfın etrafında dolaşabilir ve değişik ses tonları kullanabilirsiniz.

 • Konu ile ilgili önceki öğrenmeleri hatırlatma

 • Önceki derste öğrenilenleri yeniden gözden geçirebilirsiniz.

 • Önceden kullanmış olduğunuz konu hakkında bir tartışma ortamı yaratabilirsiniz.

 • Önemli bilgilere dikkat çekme

 • Çalışma yaprakları hazırlayabilirsiniz.

 • Ya tahtaya yazabilir ya da saydam kullanabilirsiniz.

 • Bilgileri düzenlenmiş bir biçimde sunma

 • Kavramlar, içerikler ve beceriler için mantıksal bir sıra izleyebilirsiniz.

 • Yeni bir materyal sunarken basitten karmaşığa doğru ilerleyebilirsiniz.

 • Öğrencilere birbiri ile alakalı konuları nasıl kategorileştireceğini gösterme

 • Bilgileri kategoriler halinde sunabilirsiniz.

 • Tüme varımsal bir biçimde öğretebilirsiniz.

 • Öğrencilerin yeni bilgiyi özümsemeleri ve üzerinde çalışmaları için onlara şans tanıma

 • Yeni bilgiyi daha önceden bilinen bir şey ile ilişkilendirebilirsiniz.

 • Kavramlar arası benzerlik ve farklılıklara bakabilirsiniz.

 • Öğrencilere bir şeyler ezberlerken nasıl kodlayacaklarını gösterme

 • Listedeki her kelimenin ilk harfi ile saçma cümleler kurabilirsiniz.

 • Zihinsel tasvir yöntemini kullanabilirsiniz. Örneğin anahtar kelime metodu.

 • Öğrenilen şeyin tekrar edilmesini sağlama

 • Bilginin sunumu sırasında önemli ilkeleri ve kısımları farklı biçimlerde birkaç kez belirtebilirsiniz.

 • Her ders bir önceki dersle ilgili şeyler kullanabilirsiniz.

 • Öğrenilen kavram ve becerilerin periyodik tekrarlarını listeleyebilirsiniz.

Eğitimci

Eğitimci

Eğitim - Öğretim dünyasından haberler.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir