Ağ nedir ?

İletişim yalnızca bilgisayarlar arasında , hatta insanlar arasında olan bir kavram değildir . İletişim tüm canlı dünyasında olmaktadır . Yarasalar arasında , kurtlar arasında , tüm okyanusu bir sinyal çorbasına çeviren deniz memelileri arasında sürekli olarak yapılmaktadır . İletişim kuran yapılar arasında bir ağ örgüsünden  söz etmekteyiz . Bu ağ örgüsünü incelediğimizde , tüm ağ yapılarını ilgilendiren bazı temel özellikleri çıkarabiliriz . Yapıda doğal olarak birden fazla ( iki veya fazlası ) birim yer almaktadır . Birimler arasında kullanmış oldukları iletim metodunun etkili olabileceği bir uzaklık söz konusudur ( sınırsız değil ) . Birimler arasındaki iletişimin anlaşılır olması gerekir ( balinayla balina , yarasayla yarasa ) . İletişim belli ortamlar üzerinden  yapılmaktadır ( Hava , su ,kablo gibi ) .

İletişim nedir ? ( İnsanlar arası )

İletişim , Ruben’e göre, ister bilgiyi yaymak, ister eğitmek, ister etkilemek ya da yalnızca anlatmak olsun, bilgi vermeye ilişkindir, başka bir deyişle, bilgiye-yönelik davranıştır ; Gerbner’a göre de “insanlar arasında simgesel iletişimdir.” Gabriel Rodriques için iletişim salt bilgi ya da ileti göndermeyi kapsamaz, birlikte çalışan kişilerin etkinliklerini de koordine eder. Genel anlamda iletişim haber veri alış-verişi değil, görüşler, olgular ve verilerin iletimi ve paylaşımını içeren bireysel ve ortak etkinliktir (Mac Bride )

İLETİŞİMİN ÖĞELERİ

İletişim sisteminin ana yapılarını :

  • iletişimi başlatan kişi ,
  • anlam kodlama ,
  • mesaj iletişim biçimi ,
  • gönderme becerileri ,
  • alıcı kişinin özellikleri ve
  • geri bildirim oluşturur.

İnsanlar arası iletişim ; kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. İletişim sırasında aktarılan mesaj bireyin psiko-sosyal yaşantılarından oluşur.

İnsan dış dünyaya kendi iç psikolojik değerleri ile anlam verir ve bunu kendi dışındakilere ifade etmek ihtiyacını duyar. Böylece kişi iletişime hazır hale gelir. Bir iletişim sürecinde verici ve alıcı kişiler olarak, en az iki kişi yer alır.

Eğitimci

Eğitimci

Eğitim - Öğretim dünyasından haberler.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir